Banda_Logouri_Cover

 

Comunicat de presă

 

Creșterea competitivității Nicoratex SRL prin achiziția de utilaje noi

 

 

Titlul proiectului:                                    Creșterea competitivității Nicoratex SRL prin achiziția de utilaje noi

Numele beneficiarului:                            NICORATEX SRL

Numele programului:                               Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management:        Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice

Numele Organismului Intermediar:          Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Valoarea totala a proiectului:                  623.612,62 lei

Valoarea finanțării nerambursabile:        419.235,38 lei

Dată început proiect:                               1 iunie 2016

Dată finalizare proiect:                            31 Mai 2019

Proiectul „Creșterea competitivității Nicoratex SRL prin achiziția de utilaje noi”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către NICORATEX S.R.L., și are o valoare totală de 623.612,62 lei, din care 419.235,38 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Introducerea de produse semnificativ îmbunatățite ca urmare a noului flux tehnologic prin achiziția de echipamente noi;

2. Îmbunatățirea proceselor productive prin inovarea în cadrul fluxului tehnologic productiv prin echipamente care încorporează

tehnologii noi (achiziționarea următoarelor echipamente: mașină de împletit dantelă 52 transportoare - 1 buc, mașină de împletit

dantelă 64 transportoare - 1 buc, mașină de împletit dantelă 80 transportoare - 1 buc);

3. Dezvoltarea resurselor umane ale microînterprinderii prin angajarea a 3 persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a

celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului.

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

NICORATEX SRL

 

 
 

 

 

 

 


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei